Tuesday, November 13, 2018
Home Tags #Mohd. Sabri AR

Tag: #Mohd. Sabri AR

Makrifat Pagi: Takwil

Ini adalah nubuwat: terbit dari jenius terbesar tradisi ‘irfani, Ibn ‘Arabi. Pandangannya tentang teks suci Alquran ibarat senandung dengan napas alegorisma yang kukuh. Membaca...