Saturday, November 17, 2018
Home Tags #ORDE BARU

Tag: #ORDE BARU

Cara Soeharto Meningkatkan dan Menjaga Jumlah Umat Islam di Indonesia

Usaha untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa terus dijalankan, walaupun dalam perjalanannya banyak masalah dan hambatan. Di antaranya timbul gerakan-gerakan yang tidak mempunyai loyalitas...